Anastasiya Chernukha

Outside hitter - Ukraina

Birthyear: 1995 - Height: 193


Anastasiya Chernukha